Natsa
classic rock


Natsa Klubi

MIKÄ ON NATSAN ROCK & ROLL -KUNNIAGALLERIA?

Natsa Klubi Yhdistys ry on 16.2.2022 perustanut Natsan Rock & Roll -kunniagallerian kunnioittamaan kotimaisia rock & rollin uranuurtajia sekä näiden perinnetietoisia seuraajia. Kunniagalleria toimii Natsa Klubin rinnalla omana, erillisenä prosessina – hiukan samaan tapaan kuin viime keväänä käynnistetty "Virtual Natsa", jolla toki on erilaiset tavoitteet. Klubin verkkosivuilla kunniagallerialla on oma osio, joka täydentyy sitä mukaa, kun tapahtuu jotain merkittävää.

Alkuperäisen idean rock & rollin kunniagalleriasta esitti vuoden 2021 joulutervehdyksessään natsalaisille Timo "Joulupukki" Pakkanen, joka itseoikeutetusti toimii Natsan Rock & Roll -kunniagallerian suojelijana. Tutustu kunniagallerian valintaprosessiin täältä.

KUKA PÄÄSEE JÄSENEKSI KUNNIAGALLERIAAN?

Tarkoituksena on kunnioittaa alkuperäisen rock & rollin ja sen myöhempien tyylisuuntien esittäjinä kunnostautuneita kotimaisia artisteja. Kunniagalleriaan voidaan valita henkilöitä, jotka ovat esittäneet tai edelleen esittävät 1950–1960-luvun rock & rolliksi tunnistettavaa musiikkia ja jotka ovat tavalla tai toisella urallaan erityisen ansioituneita. Natsan Rock & Roll -kunniagalleriaan valittaville artisteille ei voida asettaa kovin ankaria ennakkovaatimuksia musiikkityyliin liittyen.

Jäsenvalinnoissa painotetaan 1950–1960-lukujen rock & roll -artisteja. Juuri tämä painotus erottaa Natsan kunniagallerian muun muassa Helsingin Pasilassa sijaitsevasta Musiikkimuseo Famesta, joka julkaisee vuosittain oman kunniagalleriansa Suomen koko musiikkikentästä, klassinen musiikki mukaan lukien.

Tehdessään päätöksiä valintaraati ottaa huomioon ehdokkaan menestyksen sekä uran pituuden. Myös persoonallisuus ja taidot sekä ja rock & roll -uskottavuus ovat valintakriteerejä. Raadin tehtävänä on lopulta määritellä, täyttääkö ehdokas ja hänen saamansa perustelut tarvittavat kriteerit. Kunniagalleriaan valitaan vuosittain kolme jäsentä.

MITEN EHDOKKAAT NIMETÄÄN?

Valintaprosessissa pyydetään ehdottamaan lomakkeella sellaista artistia, joka ehdottajan mielestä ansaitsee tulla huomioon otetutuksi valittaessa jäseniä Natsan Rock & Roll -kunniagalleriaan. Vahvat perustelut auttavat ehdokasta selviämään prosessissa eteenpäin.

Lisäksi on mahdollista esittää kahteen muuhun kategoriaan ehdokkaiksi yhtyeitä tai jo edesmenneitä artisteja. Näitä ei nimetä varsinaiseen kunniagalleriaan, mutta eniten kannatusta saaneet julkistetaan samassa yhteydessä kunniagalleriaan jäseniksi valittujen kanssa. .

MILLOIN VALINNAT JULKISTETAAN?

Valittaessa uusia jäseniä Natsan Rock & Roll -kunniagalleriaan sama valintaprosessi käydään läpi vuosittain samalla tavalla ja samassa aikataulussa. Ehdokasasettelu käynnistetään kevättalvella.

Seuraavaksi kunniagallerian sihteeristö käy läpi kaikki määräajassa saapuneet ehdotukset ja tekee eri kategorioista yhteenvedon. Suosituimmista ehdokkaista kussakin kategoriassa julkaistaan suureen maailman tyyliin "short list" eli suppeampi luettelo toukokuussa Natsa Klubin kevätkauden viimeisessä illassa. Listat tulevat näkyviin myös Natsa Klubin sähköisissä kanavissa.

Kesän ja syksyn aikana valintaraati äänestää ehdokkaiden listalta kolme artistia, jotka kutsutaan jäseniksi Natsan Rock & Roll -kunniagalleriaan. Lopulliset valinnat julkistetaan joulukuussa syyskauden viimeisessä Natsa-illassa. Samalla julkistetaan myös kahden muun kategorian eniten kannatusta saaneet edustajat.

MITÄ VOITTAJAT SAAVAT?

Valintaprosessin päätteeksi kolme eniten ääniä saanutta artistia nimetään Natsan Rock & Roll -kunniagallerian jäseniksi, ja heidän tarinansa kerrotaan gallerian verkkosivuilla. Lisäksi he saavat lisäksi "kultaa ja kunniaa", josta kerrotaan lisää myöhemmin.

Myös suosituimpien bändien ja edesmenneiden artistien nimet ja kuvat julkaistaan vuosittain Natsa Klubin verkkosivuilla Kunniagallerian alaosioissa "Bändivaliot" ja "Edesmenneet mestarit".

Kaikkien ehdotuksia tehneiden kesken arvotaan lahjakortteja ja esinepalkintoja. Myös arvonnoista kerrotaan tuonnempana.
Osallistuminen Natsan rock & roll -kunniagallerian rakentamiseen on kunnianosoitus niille tahoille, jotka ovat 1950-luvulta alkaen kamppailleet Suomessa nuorisomusiikille aseman, joka sillä tänään on.

Natsa Klubi Yhdistyksen hallitus.

 

Palaa Kunniagallerian pääsivulle >


Pysti

 

Natsa Klubin etusivulle >

   

KUMPPANIT
     
alapalkki
12.03.2022